Wat is Rots&Water?

Rots en Water vindt haar oorsprong in de Krijgskunsten Tai Chi Chuan, Karate en Aikido.
De termen Rots en Water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit.
De psychofysieke Rots en Water-methodiek bestaat uit een koppeling tussen de fysiek-emotionele ontwikkelingsweg (leren door doen en ervaren) en de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg (leren door zelfreflectie en gesprek.)

De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element Water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan het beste kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water.

In deze snelle maatschappij moet een kind grenzen leren stellen om zo voor zijn/haar eigen veiligheid te kunnen zorgen. Daarnaast moet het kind vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Ook is het belangrijk dat het kind zich bewust is van zijn/haar eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat zijn/haar eigen weg is (Rots) in verbondenheid met anderen (water). Een kind dat zich veilig voelt zal contact zoeken met anderen om samen te spelen, samen te zijn en het mooiste wat hij/zij in zich heeft te laten zien.

De spellen en fysieke oefeningen die ik doe worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Spelenderwijs leer je met de ander samen te werken, grenzen te stellen en jezelf te beheersen. Er ontstaat verbondenheid en je leert anderen en jezelf beter te begrijpen en te respecteren.

Als Rots en Watertrainer ben ik geen GGZ hulpinstantie, coach of psycholoog en hou ik me  uitsluitend bezig met socialisatie, zelfreflectie en bewustwording vanuit sport en spelvormen.
Bij specifieke problemen wordt verzocht de gepaste hulp te zoeken.

Opbouw van de lessen

Vóór het traject begint, krijgen de deelnemers een formulier om samen met hun ouders in te vullen. Hierop kunnen de kinderen onder andere aangeven waar ze aan willen werken.
Iedere training beginnen we met een warming up spel. Daarna gaan we over naar het hoofdthema van die week. We praten er kort over en beginnen dan met de oefeningen en spelvormen.
Aan het einde van de training spreken we de training na en krijgen de kinderen een doe of denk opdracht mee, om thuis of op school mee aan de slag te gaan.  Op dit papier staat ook in het kort wat we deze les gedaan hebben, zodat de ouders ook weten waar hun zoon/dochter mee bezig is geweest.  Om het effect van de training te vergroten, is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de training. Dit kunnen ze doen door de thuisopdracht samen met hun kind te oefenen. Het traject wordt afgesloten met een spectaculaire laatste les en een officieel certificaat van het Rots & Water Gadaku Instituut.

Na het traject krijgen de ouders een telefonische terugkoppeling over de ontwikkelingen van hun kind in de training. Zijn er in de tussentijd belangrijke ontwikkelingen die besproken moeten worden, kan dit altijd via de mail of telefonisch.

Wat leer je tijdens een Rots en Water training?

Voor jezelf opkomen.
Je boosheid beheersen
Verstandige keuzes maken tussen ‘Rots’ en ‘Water’ zijn
Beter contact maken met anderen
Meer zelfvertrouwen.
Meer focus
Zelfbeheersing
Zelfreflectie
Zelfvertrouwen
In actie kunnen en durven komen
Leren bewaken van eigen grenzen
Leren omgaan met grenzen van anderen
Verhogen van assertiviteit en weerbaarheid

Wie, waar en wat kost het?

De training duurt 8 lessen van ongeveer 1 uur. Qua leeftijd is het handig om niet teveel leeftijdsgroepen door elkaar te doen. Maximaal 3 aansluitende leerjaren in 1 groep.
Om genoeg aandacht te geven aan elk kind kunnen er maximaal 8 kinderen meedoen.
Qua ruimte is een lege kleuterspeelzaal prima.
De kosten zijn